ترجمه Overlay در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جاي‌ گذاشت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جاي‌ گذاشتن‌.

Overlay به چه معناست و Overlay یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overlay

جاي‌ گذاشت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جاي‌ گذاشت‌, ترجمه جاي‌ گذاشت‌, کلمات شبیه جاي‌ گذاشت‌ , جاي‌ گذاشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها