ترجمه Overload در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اضافه‌ بار.

Overload به چه معناست و Overload یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overload

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , اضافه‌ بار. به لاتین
دانلود فایل ها