ترجمه Overlook در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسلط‌ يا مشرف‌ بودن‌ بر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چشم‌ پوشي‌ كردن‌ , در فارسی : چشم‌ انداز.

Overlook به چه معناست و Overlook یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overlook

مسلط‌ يا مشرف‌ بودن‌ بر به خارجی , ریشه انگلیسی مسلط‌ يا مشرف‌ بودن‌ بر, ترجمه مسلط‌ يا مشرف‌ بودن‌ بر, کلمات شبیه مسلط‌ يا مشرف‌ بودن‌ بر , چشم‌ پوشي‌ كردن‌ به لاتین , چشم‌ انداز. به لاتین
دانلود فایل ها