ترجمه Overplus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اضافه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زائد , در فارسی : بيش‌ از احتياج‌.

Overplus به چه معناست و Overplus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overplus

اضافه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اضافه‌, ترجمه اضافه‌, کلمات شبیه اضافه‌ , زائد به لاتین , بيش‌ از احتياج‌. به لاتین
دانلود فایل ها