ترجمه Overprint در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روي‌ هم‌چاپ‌ كردن‌. می باشد

Overprint به چه معناست و Overprint یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overprint

روي‌ هم‌چاپ‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی روي‌ هم‌چاپ‌ كردن‌., ترجمه روي‌ هم‌چاپ‌ كردن‌., کلمات شبیه روي‌ هم‌چاپ‌ كردن‌.
دانلود فایل ها