ترجمه Overprinting در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چاپ‌ روي‌ هم‌. می باشد

Overprinting به چه معناست و Overprinting یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overprinting

چاپ‌ روي‌ هم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چاپ‌ روي‌ هم‌., ترجمه چاپ‌ روي‌ هم‌., کلمات شبیه چاپ‌ روي‌ هم‌.
دانلود فایل ها