ترجمه Overproduction در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توليد اضافي‌ يا بيش‌ از حد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بس‌ فراوري‌.

Overproduction به چه معناست و Overproduction یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overproduction

توليد اضافي‌ يا بيش‌ از حد به خارجی , ریشه انگلیسی توليد اضافي‌ يا بيش‌ از حد, ترجمه توليد اضافي‌ يا بيش‌ از حد, کلمات شبیه توليد اضافي‌ يا بيش‌ از حد , بس‌ فراوري‌. به لاتین
دانلود فایل ها