ترجمه Oversea در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انط‌رف‌ دريا(ها) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متعلق‌ بماوراء درياها , در فارسی : (مج.)

Oversea به چه معناست و Oversea یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oversea

انط‌رف‌ دريا(ها) به خارجی , ریشه انگلیسی انط‌رف‌ دريا(ها), ترجمه انط‌رف‌ دريا(ها), کلمات شبیه انط‌رف‌ دريا(ها) , متعلق‌ بماوراء درياها به لاتین , (مج.) به لاتین
دانلود فایل ها