ترجمه Overshoot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اضافه‌ جهيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اضافه‌ جهش‌.

Overshoot به چه معناست و Overshoot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overshoot

اضافه‌ جهيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اضافه‌ جهيدن‌, ترجمه اضافه‌ جهيدن‌, کلمات شبیه اضافه‌ جهيدن‌ , اضافه‌ جهش‌. به لاتین
دانلود فایل ها