ترجمه Overshoot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بالاتر زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خط‌ا كردن‌ , در فارسی : پرت‌ شدن‌ , به فارسی : از حد خارج‌ شدن‌.

Overshoot به چه معناست و Overshoot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overshoot

بالاتر زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بالاتر زدن‌, ترجمه بالاتر زدن‌, کلمات شبیه بالاتر زدن‌ , خط‌ا كردن‌ به لاتین , پرت‌ شدن‌ به لاتین , از حد خارج‌ شدن‌. خارجی
دانلود فایل ها