ترجمه Oversleep در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خواب‌ ماندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دير از خواب‌ بلند شدن‌ , در فارسی : بيش‌ از حد معمول‌

Oversleep به چه معناست و Oversleep یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oversleep

خواب‌ ماندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خواب‌ ماندن‌, ترجمه خواب‌ ماندن‌, کلمات شبیه خواب‌ ماندن‌ , دير از خواب‌ بلند شدن‌ به لاتین , بيش‌ از حد معمول‌ به لاتین
دانلود فایل ها