ترجمه Overspread در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روي‌ چيزي‌ گستردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پهن‌ شدن‌ , در فارسی : بسط‌ يافتن‌.

Overspread به چه معناست و Overspread یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overspread

روي‌ چيزي‌ گستردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روي‌ چيزي‌ گستردن‌, ترجمه روي‌ چيزي‌ گستردن‌, کلمات شبیه روي‌ چيزي‌ گستردن‌ , پهن‌ شدن‌ به لاتین , بسط‌ يافتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها