ترجمه Overstate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غلو كردن‌. می باشد

Overstate به چه معناست و Overstate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overstate

غلو كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی غلو كردن‌., ترجمه غلو كردن‌., کلمات شبیه غلو كردن‌.
دانلود فایل ها