ترجمه Overturn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واژگوني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واژگون‌ كردن‌ , در فارسی : برانداختن‌ , به فارسی : مضمحل‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : چپه‌

Overturn به چه معناست و Overturn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overturn

واژگوني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واژگوني‌, ترجمه واژگوني‌, کلمات شبیه واژگوني‌ , واژگون‌ كردن‌ به لاتین , برانداختن‌ به لاتین , مضمحل‌ كردن‌ خارجی , چپه‌ در زبان
دانلود فایل ها