ترجمه Overweary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زياده‌ خسته‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خسته‌شدن‌ , در فارسی : واماندن‌ , به فارسی : بسيار خسته‌.

Overweary به چه معناست و Overweary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overweary

زياده‌ خسته‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زياده‌ خسته‌ كردن‌, ترجمه زياده‌ خسته‌ كردن‌, کلمات شبیه زياده‌ خسته‌ كردن‌ , خسته‌شدن‌ به لاتین , واماندن‌ به لاتین , بسيار خسته‌. خارجی
دانلود فایل ها