ترجمه Overweigh در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گرانباركردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ظ‌لم‌كردن‌ , در فارسی : سنگين‌ تر بودن‌ از.

Overweigh به چه معناست و Overweigh یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overweigh

گرانباركردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گرانباركردن‌, ترجمه گرانباركردن‌, کلمات شبیه گرانباركردن‌ , ظ‌لم‌كردن‌ به لاتین , سنگين‌ تر بودن‌ از. به لاتین
دانلود فایل ها