ترجمه Overweight در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چاق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سنگيني‌ زياد , در فارسی : وزن‌ زيادي‌ , به فارسی : سنگيني‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : چاقي‌.

Overweight به چه معناست و Overweight یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overweight

چاق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چاق‌, ترجمه چاق‌, کلمات شبیه چاق‌ , سنگيني‌ زياد به لاتین , وزن‌ زيادي‌ به لاتین , سنگيني‌ كردن‌ خارجی , چاقي‌. در زبان
دانلود فایل ها