ترجمه Overwhelm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شكستن‌. می باشد

Overwhelm به چه معناست و Overwhelm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overwhelm

شكستن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شكستن‌., ترجمه شكستن‌., کلمات شبیه شكستن‌.
دانلود فایل ها