ترجمه Overwrite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روي‌ چيزي‌ نوشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بالاي‌ محلي‌ نوشتن‌ , در فارسی : دومرتبه‌ نوشتن‌

Overwrite به چه معناست و Overwrite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overwrite

روي‌ چيزي‌ نوشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روي‌ چيزي‌ نوشتن‌, ترجمه روي‌ چيزي‌ نوشتن‌, کلمات شبیه روي‌ چيزي‌ نوشتن‌ , بالاي‌ محلي‌ نوشتن‌ به لاتین , دومرتبه‌ نوشتن‌ به لاتین
دانلود فایل ها