ترجمه Oviparous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) تخم‌ گذار. می باشد

Oviparous به چه معناست و Oviparous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oviparous

(ج‌.ش‌.) تخم‌ گذار. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) تخم‌ گذار., ترجمه (ج‌.ش‌.) تخم‌ گذار., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) تخم‌ گذار.
دانلود فایل ها