ترجمه Ovoid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ladiovo) جسم‌تخم‌ مرغي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تخم‌ مرغي‌ شكل‌.

Ovoid به چه معناست و Ovoid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ovoid

(ladiovo) جسم‌تخم‌ مرغي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ladiovo) جسم‌تخم‌ مرغي‌, ترجمه (ladiovo) جسم‌تخم‌ مرغي‌, کلمات شبیه (ladiovo) جسم‌تخم‌ مرغي‌ , تخم‌ مرغي‌ شكل‌. به لاتین
دانلود فایل ها