ترجمه Ovular در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ تخمك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تخمي‌.

Ovular به چه معناست و Ovular یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ovular

وابسته‌ به‌ تخمك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ تخمك‌, ترجمه وابسته‌ به‌ تخمك‌, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ تخمك‌ , تخمي‌. به لاتین
دانلود فایل ها