ترجمه Owlet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) جوجه‌ جغد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بوفچه‌.

Owlet به چه معناست و Owlet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Owlet

(ج‌.ش‌.) جوجه‌ جغد به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) جوجه‌ جغد, ترجمه (ج‌.ش‌.) جوجه‌ جغد, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) جوجه‌ جغد , بوفچه‌. به لاتین
دانلود فایل ها