ترجمه Oxeye در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چشم‌ گاوي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چشم‌ بزرگ‌.

Oxeye به چه معناست و Oxeye یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oxeye

چشم‌ گاوي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چشم‌ گاوي‌, ترجمه چشم‌ گاوي‌, کلمات شبیه چشم‌ گاوي‌ , چشم‌ بزرگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها