ترجمه Oxonian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ اكسفورد. می باشد

Oxonian به چه معناست و Oxonian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oxonian

وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ اكسفورد. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ اكسفورد., ترجمه وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ اكسفورد., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ اكسفورد.
دانلود فایل ها