ترجمه Oxtongue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) گل‌ گاو زبان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خانواده‌ گل‌ گاو زبان‌.

Oxtongue به چه معناست و Oxtongue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oxtongue

(گ‌.ش‌.) گل‌ گاو زبان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) گل‌ گاو زبان‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) گل‌ گاو زبان‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) گل‌ گاو زبان‌ , خانواده‌ گل‌ گاو زبان‌. به لاتین
دانلود فایل ها