ترجمه Oxygen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) اكسيژن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اكسيژن‌ دار.

Oxygen به چه معناست و Oxygen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oxygen

(ش‌.) اكسيژن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) اكسيژن‌, ترجمه (ش‌.) اكسيژن‌, کلمات شبیه (ش‌.) اكسيژن‌ , اكسيژن‌ دار. به لاتین
دانلود فایل ها