ترجمه Oxyphil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (elihpyxo) (cilihpodica=) اسيد دوست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اسيد گراي‌.

Oxyphil به چه معناست و Oxyphil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oxyphil

(elihpyxo) (cilihpodica=) اسيد دوست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (elihpyxo) (cilihpodica=) اسيد دوست‌, ترجمه (elihpyxo) (cilihpodica=) اسيد دوست‌, کلمات شبیه (elihpyxo) (cilihpodica=) اسيد دوست‌ , اسيد گراي‌. به لاتین
دانلود فایل ها