ترجمه Pacemaking در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رهبري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيشقدمي‌.

Pacemaking به چه معناست و Pacemaking یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pacemaking

رهبري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رهبري‌, ترجمه رهبري‌, کلمات شبیه رهبري‌ , پيشقدمي‌. به لاتین
دانلود فایل ها