ترجمه Pad در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بالشتك‌ پوشاندن‌. می باشد

Pad به چه معناست و Pad یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pad

بالشتك‌ پوشاندن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بالشتك‌ پوشاندن‌., ترجمه بالشتك‌ پوشاندن‌., کلمات شبیه بالشتك‌ پوشاندن‌.
دانلود فایل ها