ترجمه Pad در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دفترچه‌ يادداشت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لايي‌ , در فارسی : لايي‌ گذاشتن‌.

Pad به چه معناست و Pad یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pad

دفترچه‌ يادداشت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دفترچه‌ يادداشت‌, ترجمه دفترچه‌ يادداشت‌, کلمات شبیه دفترچه‌ يادداشت‌ , لايي‌ به لاتین , لايي‌ گذاشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها