ترجمه Paganism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الحاد. می باشد

Paganism به چه معناست و Paganism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paganism

الحاد. به خارجی , ریشه انگلیسی الحاد., ترجمه الحاد., کلمات شبیه الحاد.
دانلود فایل ها