ترجمه Page Printer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چاپگر صفحه‌اي‌. می باشد

Page Printer به چه معناست و Page Printer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Page Printer

چاپگر صفحه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چاپگر صفحه‌اي‌., ترجمه چاپگر صفحه‌اي‌., کلمات شبیه چاپگر صفحه‌اي‌.
دانلود فایل ها