ترجمه Paginate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صفحه‌ گذاري‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صفحه‌ بندي‌ كردن‌.

Paginate به چه معناست و Paginate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paginate

صفحه‌ گذاري‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صفحه‌ گذاري‌ كردن‌, ترجمه صفحه‌ گذاري‌ كردن‌, کلمات شبیه صفحه‌ گذاري‌ كردن‌ , صفحه‌ بندي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها