ترجمه Pagoda در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بتكده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساختمان‌ بسبك‌ مخصوص‌ چين‌ و ژاپون‌ , در فارسی : پاگودا.

Pagoda به چه معناست و Pagoda یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pagoda

بتكده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بتكده‌, ترجمه بتكده‌, کلمات شبیه بتكده‌ , ساختمان‌ بسبك‌ مخصوص‌ چين‌ و ژاپون‌ به لاتین , پاگودا. به لاتین
دانلود فایل ها