ترجمه Painful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دردناك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محنت‌ زا , در فارسی : ناراحت‌ كننده‌ , به فارسی : رنج‌ اور , سایر ترجمه ها : رنجور.

Painful به چه معناست و Painful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Painful

دردناك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دردناك‌, ترجمه دردناك‌, کلمات شبیه دردناك‌ , محنت‌ زا به لاتین , ناراحت‌ كننده‌ به لاتین , رنج‌ اور خارجی , رنجور. در زبان
دانلود فایل ها