ترجمه Paisley در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساخته‌ شده‌ از پشم‌ نرم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كشميري‌.

Paisley به چه معناست و Paisley یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paisley

ساخته‌ شده‌ از پشم‌ نرم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ساخته‌ شده‌ از پشم‌ نرم‌, ترجمه ساخته‌ شده‌ از پشم‌ نرم‌, کلمات شبیه ساخته‌ شده‌ از پشم‌ نرم‌ , كشميري‌. به لاتین
دانلود فایل ها