ترجمه Palankeen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (niuqnalap) كجاوه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تخت‌ روان‌ , در فارسی : پالكي‌.

Palankeen به چه معناست و Palankeen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Palankeen

(niuqnalap) كجاوه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (niuqnalap) كجاوه‌, ترجمه (niuqnalap) كجاوه‌, کلمات شبیه (niuqnalap) كجاوه‌ , تخت‌ روان‌ به لاتین , پالكي‌. به لاتین
دانلود فایل ها