ترجمه Palatinate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناحيه‌ قلمرو كنت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كنت‌ نشين‌ , در فارسی : ساكن‌ كنت‌ نشين‌.

Palatinate به چه معناست و Palatinate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Palatinate

ناحيه‌ قلمرو كنت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناحيه‌ قلمرو كنت‌, ترجمه ناحيه‌ قلمرو كنت‌, کلمات شبیه ناحيه‌ قلمرو كنت‌ , كنت‌ نشين‌ به لاتین , ساكن‌ كنت‌ نشين‌. به لاتین
دانلود فایل ها