ترجمه Palaver در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گفتگوي‌ مفصل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مكالمه‌ , در فارسی : هرزه‌ درايي‌ , به فارسی : وراجي‌ , سایر ترجمه ها : پر حرفي‌

Palaver به چه معناست و Palaver یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Palaver

گفتگوي‌ مفصل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گفتگوي‌ مفصل‌, ترجمه گفتگوي‌ مفصل‌, کلمات شبیه گفتگوي‌ مفصل‌ , مكالمه‌ به لاتین , هرزه‌ درايي‌ به لاتین , وراجي‌ خارجی , پر حرفي‌ در زبان
دانلود فایل ها