ترجمه Paleolith در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پارينه‌ سنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : الات‌ سنگي‌ نتراشيده‌ عصر حجر قديم‌.

Paleolith به چه معناست و Paleolith یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paleolith

پارينه‌ سنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پارينه‌ سنگ‌, ترجمه پارينه‌ سنگ‌, کلمات شبیه پارينه‌ سنگ‌ , الات‌ سنگي‌ نتراشيده‌ عصر حجر قديم‌. به لاتین
دانلود فایل ها