ترجمه Paleolithic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پارينه‌ سنگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ دوره‌ دوم‌ عصر حجر قديم‌ يا

Paleolithic به چه معناست و Paleolithic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paleolithic

پارينه‌ سنگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پارينه‌ سنگي‌, ترجمه پارينه‌ سنگي‌, کلمات شبیه پارينه‌ سنگي‌ , وابسته‌ به‌ دوره‌ دوم‌ عصر حجر قديم‌ يا به لاتین
دانلود فایل ها