ترجمه Paleontologist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگي‌. می باشد

Paleontologist به چه معناست و Paleontologist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paleontologist

سنگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سنگي‌., ترجمه سنگي‌., کلمات شبیه سنگي‌.
دانلود فایل ها