ترجمه Paleontology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مبحث‌ زيست‌ شناسي‌ دوران‌ قديم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ديرين‌ شناسي‌.

Paleontology به چه معناست و Paleontology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paleontology

مبحث‌ زيست‌ شناسي‌ دوران‌ قديم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مبحث‌ زيست‌ شناسي‌ دوران‌ قديم‌, ترجمه مبحث‌ زيست‌ شناسي‌ دوران‌ قديم‌, کلمات شبیه مبحث‌ زيست‌ شناسي‌ دوران‌ قديم‌ , ديرين‌ شناسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها