ترجمه Paleozoic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوران‌ اول‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ عهدي‌ از زمين‌ شناسي‌ كه‌ از

Paleozoic به چه معناست و Paleozoic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paleozoic

دوران‌ اول‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوران‌ اول‌, ترجمه دوران‌ اول‌, کلمات شبیه دوران‌ اول‌ , وابسته‌ به‌ عهدي‌ از زمين‌ شناسي‌ كه‌ از به لاتین
دانلود فایل ها