خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38443 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('38443','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38443 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Paleozoic به فارسی

ترجمه Paleozoic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوران‌ اول‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ عهدي‌ از زمين‌ شناسي‌ كه‌ از

Paleozoic به چه معناست و Paleozoic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paleozoic

دوران‌ اول‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوران‌ اول‌, ترجمه دوران‌ اول‌, کلمات شبیه دوران‌ اول‌ , وابسته‌ به‌ عهدي‌ از زمين‌ شناسي‌ كه‌ از به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: