ترجمه Paleozoology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باسنگواره‌ها وجانوران‌ فسيل‌ شده‌سروكار دارند. می باشد

Paleozoology به چه معناست و Paleozoology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paleozoology

باسنگواره‌ها وجانوران‌ فسيل‌ شده‌سروكار دارند. به خارجی , ریشه انگلیسی باسنگواره‌ها وجانوران‌ فسيل‌ شده‌سروكار دارند., ترجمه باسنگواره‌ها وجانوران‌ فسيل‌ شده‌سروكار دارند., کلمات شبیه باسنگواره‌ها وجانوران‌ فسيل‌ شده‌سروكار دارند.
دانلود فایل ها