ترجمه Palette در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقاشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جعبه‌ رنگ‌ نقاشي‌.

Palette به چه معناست و Palette یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Palette

نقاشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نقاشي‌, ترجمه نقاشي‌, کلمات شبیه نقاشي‌ , جعبه‌ رنگ‌ نقاشي‌. به لاتین
دانلود فایل ها