ترجمه Paliative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسكن‌. می باشد

Paliative به چه معناست و Paliative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paliative

مسكن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مسكن‌., ترجمه مسكن‌., کلمات شبیه مسكن‌.
دانلود فایل ها