ترجمه Pall Mall در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چوگان‌ مخصوص‌ بازي‌ پال‌ مال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شلوغ‌.

Pall Mall به چه معناست و Pall Mall یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pall Mall

چوگان‌ مخصوص‌ بازي‌ پال‌ مال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چوگان‌ مخصوص‌ بازي‌ پال‌ مال‌, ترجمه چوگان‌ مخصوص‌ بازي‌ پال‌ مال‌, کلمات شبیه چوگان‌ مخصوص‌ بازي‌ پال‌ مال‌ , شلوغ‌. به لاتین
دانلود فایل ها