ترجمه Palm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دست‌ لمس‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كش‌ رفتن‌ , در فارسی : رشوه‌ دادن‌.

Palm به چه معناست و Palm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Palm

دست‌ لمس‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دست‌ لمس‌ كردن‌, ترجمه دست‌ لمس‌ كردن‌, کلمات شبیه دست‌ لمس‌ كردن‌ , كش‌ رفتن‌ به لاتین , رشوه‌ دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها